Teşhisler

Moha - Teşhisleri

Önce kişiye özel Muayene, ondan sonra uygun Terapi ve Ürün tespiti.

Semptomları değil hastalığın nedenini Tedavi.

  • Iridoloji Teşhisi

  • Bio Pulsar

  • Dunkelfeld-Teşhisi (Prof. Enderlein Metodu)

  • VEGA Check Teşhisi

  • Kuantum Teşhisi 

irisdiagnose

Iridoloji Teşhisi

Iridoloji teşhisi sayesinde kalıtsal hastalıklar hakkında hastalık tecelli etmeden önce önemli bilgilerin elde edilmesi yanısıra, hastalık eğilimi hakkında önemli bilgiler elde edilmektedir. Iridoloji teşhisi bir ek-işaret-teşhisi olmakta ve günümüzün olağın teşhis metodları baz alınara, vücut ve ruh halinin tam yansıması genel doğal teşhis olarak elde edilmektedir. Bu sayede nerede devam aranacağı veya kliniksel müdahalenin gerkliliği bilgisi elde edilmektedir.

Bir insanın aurası, vücudumuzu çevreleyen enerji alanıdır. Bu enerji alanı farklı renklerde parlayabilir. Aura'nın renkleri, kişinin fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlık durumu hakkında bilgi sağlar. Aurada, düşüncelerin ve hislerin enerjisini tanımak ve yorumlamak mümkündür. Enerji alanınızı Biopulsar refleksiyle ölçüyoruz. Biopulsar Reflexograph, Doğu ve Batı alternatif enerji ve tıp bilimlerine dayanan biyomedikal bir araçtır. İnsan vücudunun enerji bütçelerinin temsili, örn. Dinamik bütün vücut aura, organ aura, çakra faaliyeti ve daha fazlası
Bu yeni ölçme yöntemi hızlı, doğru, basit ve tekrarlanabilir. Elektronik bir ölçüm panosunda sadece bir iki dakika bekletildikten sonra, aynı anda 42 organ-bölümünün üzerinde tam enerji bozukluğu ve hastalık yapıları gösterir. Refleks bölgelerin, iç organların ve enerji durumunu ve eğilimlerini doğu ve batı alternatif tıp öğretilerine göre yansıttığı bilinmektedir.

auraberatung

Biopulsar-Reflexograph ile yapılan biofeedback ölçümleri, enerji bedeninizin potansiyelleri, eğilimleri ve tıkanıklıkları hakkında ipuçları verir. Biyo-geribildirim değerleri, bu yüzden, insanların bütünsel enerjisinin yansımasıdır. (Biofeedback ismi "doğal geribildirim" veya "geri besleme" anlamına gelir). Biopulsar-Reflex-Bölgesi-Ölçümü, organ enerjisine hakkında, dinamik ve ayrıştırılan bir durum raporu almanın hızlı ve kolay bir yolunu sunar.


dunkelfeld1

Dunkelfelduntersuchung

Prof. Enderlein'e göre Dunkelfeld-teşhisi, yaşayan bir kan damlası özel bir karanlık alan mikroskobu yardımıyla incelenir. Tek ihtiyac olan parmaktan alınan küçük bir damla kan. Teşhis sonuçları, vücudun genel durumu ve devam eden hastalıklar hakkında bilgi sağlar. Değerlendirme, hastanın ve herhangi bir refakatçinin varlığında, ekranda görünen olayların ayrıntılı bir açıklaması ile hemen gerçekleştirilir. Muayene ayrıca Prof. Enderlein'e göre SANUM-Tedavisinin temelini ve gerekli kaynakların kullanımını oluşturur.

VEGA Check

Modern tıbbi araştırmalar sonucunda VEGACHECK terapist ve hasta için yeni bir zemin oluşturuyor. Terapist tüm bilgisi ve tecrübesi ile önemlidir, ancak VEGACHECK tanıyı koymakta büyük yardımcı olur. Hasta şikâyetlerinin ciddiye alındığını hisseder, çünkü keşfedilmemiş bozukluklar ve hastalıklar bile VEGACHECK ile görülebilir. EKG, ultrason, röntgen, CT veya MRT gibi klasik muayene yöntemlerinin yardımcı olamadığı durumlarda VEGACHECK başarı sağlar. VEGACHECK nasıl çalışır? Bir organizma sağlıklı ise, uyarılara gerekli tepkiyi verecektir. Verilen belirli bir uyarıya bir şok etkisi ile karşılık verecektir, bunu bir karşı şok ve ayarındabir dinlenme izler. Bu reaksiyonlar oluşmazsa, bir düzenleyici veya reaksiyon bozukluğu vardır. Eğer vücut bir uyarıya cevap vermiyorsa, bir reaksiyon eksiği vardır. VEGACHECK bu stimulule reaksiyon şemasını ölçümlerde kullanır. Organizmanın reaksiyonları, hastanın durumuna bağlı olarak uyarıya aşırı veya az reaksiyon olarak gösterilen eğriler olarak kaydedilir. Prosedür kesinlikle ağrısızdır. Her bir türevin ölçüm sonucu, enerjik durum ve organların işlevi hakkında bilgi sağlar. Normal elektriksel parametrelerden herhangi bir sapma bir arızayı gösterir.Saniyelik ve dakikalık biyolojik dalgalanmalar cihaz tarafından ölçülür. Onlarca yıllık deneyim sayesinde VEGACHECK'in sapmaları uygun şekilde sınıflandırması ve spesifik teşhis bilgileri elde etmesi mümkündür. Ölçüm sonuçlarının yorumlanması, VEGACHECK'in değerlendirme faktörlerine dayanmaktadır. Ölçüm sırasında fiziksel reaksiyonları gösterirler. Bu organizmanın regülasyonu ve enerji davranışı, doku reaksiyonu ve vücudun kronik bozuklukları hakkında açıklamalar sağlar. Ayrıca inflamatuar odaklar bu şekilde lokalize olabilir. VEGACHECK'in uygulama alanları: - Alerji eğilimleri - Akut şikayetler - Ağrı bozuklukları - Kronik hastalıklar - Inflamatuar odaklar - Stres durumu - Enerji rezervleri - Asit-baz dengesi - Çevre kirliliği - Canlılık - Mikrobiyal seviye - Psiko-nöro-immünoloji Burada VEGACHECK, hızlı ve etkili genel bakış tanılama imkanı sunar.